ĐỔI TRẢ HÀNG – HOÀN TIỀN

ĐỔI TRẢ HÀNG:

  • Khi Công ty giao nhầm sản phẩm, nhầm màu, sản phẩm bị hư hỏng do nhà sản xuất.
  • Sản phẩm còn nguyên, không bị dơ bẩn, rách, thủng, chưa qua sử dụng hoặc đã qua giặt tẩy.
  • Thời gian đổi hàng là trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày mua hàng
  • Khi đổi hàng phải có chứng từ mua hàng.
  • Trừ trường hợp được quyền đổi trả hàng nêu trên, Công ty không chấp nhận xử lý các vấn đề khác.

HOÀN TIỀN:

  • Trường hợp hết hàng đổi sẽ hoàn tiền lại cho quý khách