KHẨU TRANG THAN HOẠT TÍNH

Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG203

Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG203

sản phẩm: khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG203 Đặc tính: Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG203 có khả năng lọc bụi, hoá chất độc hại, khử mùi, bảo vệ hệ hô hấp và sức khỏe. * Khẩu trang có bộ lọc than hoạt tính đã được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi Viện NC KHKT Bảo

Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG305

Sản phẩm: khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG305 Đặc tính: Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG305 có khả năng lọc bụi, hoá chất độc hại, khử mùi, bảo vệ hệ hô hấp và sức khỏe. * Khẩu trang có bộ lọc than hoạt tính đã được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi Viện NC KHKT Bảo

Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG304

Khẩu Trang Than Hoạt Tính MiTiMask -304

Sản phẩm: Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG304 Đặc tính: Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG304 có khả năng lọc bụi, hoá chất độc hại, khử mùi, bảo vệ hệ hô hấp và sức khỏe. * Khẩu trang có bộ lọc than hoạt tính đã được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi Viện NC KHKT Bảo Hộ

Khẩu trang than hoạt tính MitiMask RC95

Hình ảnh sản phẩm Khẩu trang than hoạt tính MitiMask RC95 Giới thiệu về khẩu trang MitiMask RC95 Với 3 phần cấu tạo nên khẩu trang RC95 bao gồm: Lớp lọc bụi cao cấp, bộ lọc than hoạt tính và phần vải cotton thấm hút tốt, tạo cảm giác dễ chịu thoải mái cho người sử dụng.

Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG202

Khẩu trang than hoạt tính MitiMask SG202 chống ô nhiễm khói, bụi, hoá chất độc hại, bảo vệ hệ hô hấp và sức khỏe.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa